Nus fundain ina famiglia (rg)

L’ediziun è adattada per uffants a partir da 6 onns
Illustraziuns: Clare Owen
Translaziun en rumantsch grischun: Marina Cajacob-Wyss

CHF 25.00

Beschreibung

Ina giada eras ti in uffantin. Tut las persunas che ti enconuschas eran ina giada ina poppa u in pop. Ma co fan ins atgnamain in uffantin?

Quest cudesch s’avischina a moda sincera ed averta al tema e mussa cun pleds e maletgs simpels co che nova vita nascha e quantas differentas pussaivladads ch’i dat da daventar ina famiglia.

In cudesch da maletgs tematic divers ed inclusiv che declera a tut ils uffants danunder ch’els vegnan e co che lur famiglia è creschida

Zusätzliche Informationen

Autor

Rachel Greener

Erscheinungsjahr

2023

Herausgeber

Lia Rumantscha

SKU

978-3-03900-193-4

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Nus fundain ina famiglia (rg)“